Menu

Po úspěšných obhajobách tři studenti a studentky obsadili v jednotlivých soutěžních oborech první místo a jedno druhé místo a postupují do krajského kola SOČ, které se koná 21. 4. 2017 na Gymnáziu v Uherském Brodě. Postupujícím soutěžícím blahopřejeme a věříme, že naši školu budou dál úspěšně reprezentovat i v krajském kole.

Obor 06 – Zdravotnictví:

1. místo: Alžběta Homolová, „Problematika kouření u mladistvých“

(ved. práce Ing. Bc. L. Klechová, Ing. S. Žalčík)

Obor 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:

1. místo: Tomáš Palla, „Bujinkan Budó Taijutsu“

(ved. práce PaedDr. A. Strachota)

Obor 16 – Historie:

1. místo: Kristýna Langová, „Nebeští jezdci“

(ved. práce Mgr. Z. Hájková)

Obor 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory:

2. místo: Simona Foltýnová, „Probační služba“

(ved. práce kpt. Mgr. A. Zapletalová)

 

A. Strachota