Menu

Knihovna může nabídnout čtenářům kromě 6 000 svazků beletrie a téměř 13 000 svazků naučné literatury také aktuální znění zákonů, odborné časopisy a další studijní materiály. Ve studovně je možné nahlédnout např. do vzdělávacích programů jednotlivých typů studia, školního řádu, absolventských prací, soutěžních prací žáků atd. V průběhu uplynulého školního roku služeb knihovny využilo 1 900 čtenářů, kteří si vypůjčili 3 000 kusů beletrie a více než 8 000 titulů  naučné a studijní literatury.

Během besedy se žáci seznámili se základním rozdělením knihovny a způsobem řazení jednotlivých druhů knižního fondu, se systémem MDT a příruční knihovnou. Zvláštní pozornost byla věnována fondu doporučené četby ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury, který je podle možností průběžně doplňován.

Většina knihovního fondu je půjčována prezenčně, absenčně pak zejména knihy z příruční knihovny a často žádané práce SOČ.

Na závěr měli žáci možnost si celý prostor knihovny důkladně prohlédnout a vyzkoušet si vyhledávání knih v elektronickém čtenářském katalogu. Někteří z nich si vypůjčili první knížky, a to nejen z maturitní četby.

Věříme, že čas strávený ve školní knihovně a informace zde získané pomohou žákům nejen při studiu, ale také zvýší jejich zájem o vyplnění volného času čtením dobrých knih.

Mgr. Zuzana Hájková a Mgr. Alena Přívarová