Menu

Zadání úloh této celostátní soutěže připravila Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Řešení zadaných příkladů rozvíjí u žáků logické myšlení, prostorovou představivost a matematické dovednosti. Získané kompetence žáci využijí v budoucím profesním životě, například u psychologických testů při přijímacím řízení k Policii ČR.

Soutěž na naší škole zahájil plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. Po seznámení s pravidly žáci samostatně řešili zajímavé úlohy z matematiky. Otázky byly hodnoceny dle náročnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body.

Nejlepšími řešiteli na naší škole jsou:

v kategorie Junior

  1.  Venglářová Kristýna (1. C)
  2.  Hořčičková Lenka (2. C)
  3.  Lochner Michal (1. B) a Uhříček Vojtěch (1. A)

v kategorii Student

  1.  Novotná Lenka (3. C)
  2.  Daněk Radim (3. B)
  3.  Krejčí Vít (3. A)

Blahopřejeme a věříme v úspěšné umístění našich žáků na krajské úrovni.

 

Mgr. Jana Hendrychová