Soutěžní úlohy, které vytváří Menza České republiky, rozvíjí samostatné logické uvažování, analytické myšlení, přesné a pohotové rozhodování. Tyto dovednosti žáci uplatní  v budoucím profesním životě, například u Policie České republiky.

V kategorii C, která je určena žákům 1. – 4. ročníku všech druhů středních škol, soutěžilo deset vybraných žáků naší SOŠ. Účastníci řešili během 35 minut on-line test, mohli používat psací potřeby, kalkulačku, poznámkový papír.

Nejlepších výsledků dosáhli:

1. místo           Ondřej Berecz, 1.C
2. místo           Monika Křenová, 2.A
3. místo           Tereza Vladovová, 1.C

Ondřej Berecz postupuje do krajského kola, které proběhne v listopadu na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Gratuluji a přeji úspěch v krajském kole.

Mgr. Jana Hendrychová