Menu

Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích v systému světové bezpečnosti. Soutěž vedli pracovníci z Úřadu vlády, mající na starosti problematiku  Evropské unie a světové bezpečnosti.

Celkem soutěžilo 300 družstev z  České republiky, z toho cca 50 družstev prošlo do krajských kol a mezi nimi bylo i naše družstvo.

Soutěž probíhala tak, že obhajující tým nejprve představil svou analýzu a její hlavní body porotě a dalším týmům. Následně další tým práci oponoval a poté byl dán prostor i ostatním týmům a především porotě. Na závěr obhajující tým poskytl reakci na oponenturu a závěrečnou obhajobu/shrnutí své analýzy.

Soutěžní tým naší školy tvořili žáci 3. ročníku: Nikita  Hýžová (3.A), Stanislav Tesařík (3.A) a Radomír Ostruška  (3.C). Prezentovali problematiku rusko-ukrajinského konfliktu a  připravili oponenturu pro konkurenční družstvo na téma Izrael – Palestina..

Naši žáci se v silné konkurenci neztratili, umístili se na velmi pěkném třetím místě. Uspět v tak velké konkurenci je obdivuhodné, a proto jim právem patří velká gratulace.

Mgr. Zuzana Hájková
učitelka PO VVP