Menu
EuropaSecura je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a o jejich rolích v systému světové bezpečnosti.

Studenti tak mají opět jedinečnou šanci prokázat své znalosti, vyzkoušet si týmovou spolupráci a zasoutěžit si se svými vrstevníky. Vítěze, kteří projdou krajským a celostátním kolem, čeká poznávací cesta do Bruselu.

Dne 28. března proběhlo na celostátní úrovni základní kolo soutěže. Naši školu opět zastupují lonští nadšenci, a to studenti 3. ročníku - Nikita Hýžová, Charlota Da Silva, Stanislav Tesařík, Andriy Nemesh a Radek Ostružka. Test vyplňovali  prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut).

Oblasti znalostí byly tentokrát rozšířenější a tomu také odpovídala i obtížnější úroveň testu. Studenti prokazovali znalosti i z moderní historie mezinárodních vztahů, bezpečnosti a terorismu, evropských politických osobností, z orientace v evropských mapách, logické dovednosti a ze správné interpretace textu. Přejeme jim proto úspěšný postup do dalšího kola.

Mgr. Zuzana Hájková