Menu

jehož se za naši školu účastnil vyučující anglického jazyka Mgr. Jan Hrazdira na základě výběru Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR.

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Žáci, studenti a učitelé různých typů škol se tak mohou účastnit mezinárodních projektů a prostřednictvím komunikačních technologií mohou navázat kontakt se svými vrstevníky z různých zemí Evropy. A to byl právě hlavní cíl třídenního setkání v Bělehradu. Účastníci semináře měli za cíl prostřednictvím workshopů založit projektovou skupinu a následně navrhnout konkrétní projekt, který by studenti zúčastněných škol měli v následujícím školním roce řešit.

Projektová skupina, které se účastní naše škola, je dále tvořena školou OŠ Ljuba Nešić v Srbsku, kterou reprezentuje Marina Stanojlović Mirčić, dále je naším partnerem francouzská College Joseph Suacot, kterou zastupuje Patricia Etheve-Charnay a nakonec Súkromné gymnázium Prešov na Slovensku zastupované Monikou Knapikovou. Náš projekt „Should business companies be required to have women on their board of directors?” se týká genderové nerovnosti mužů a žen při obsazování řídících pozic zejména v soukromém sektoru a měl by být zpracován na základě dotazníků, které si studenti vypracují a výsledky by pak měly být zpracovány ve formě prezentace a následně porovnány s výsledky v ostatních partnerských zemích. Komunikačním jazykem by měla být angličtina. Tento projekt by měl přispět ke zlepšení komunikačních dovedností studentů v cizím jazyce a k podpoření zájmu o toto společenské téma. V neposlední řadě by pak naše účast v tomto mezinárodním projektu měla napomoci ke zviditelnění a propagaci naší školy, a to i na mezinárodní úrovni.

Kromě práce ve workshopech a přípravě projektů se účastníci měli možnost seznámit i se samotným hlavním městem Srbska a se srbskou kulturou a pohostinností. Myslím si, že se tato akce vydařila a pomohla šířit povědomí o naší škole i za hranicemi České republiky.

 

Mgr. Jan Hrazdira