Menu

Do soutěže se zapojili všichni žáci 4. ročníku. Témata soutěže byla následující:

Dějiny ekonomického myšlení

  • Spotřebitel a poptávka
  • Firmy, marketing
  • Tržní prvky
  • Tržní ekonomika výrobních faktorů
  • HDP, ekonomický růst
  • Finanční ekonomika

Po ukončení školních kol mohou studenti umístěni na prvních pěti místech postoupit do krajského kola, které proběhne ve dnech 29.1 – 9.2. 2018. Studentům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji hodně štěstí v krajském kole.

kpt. Ing. Bc. Eva Kaňová