Menu

Tato velká událost se konala na nádvoří zámku a v prostorách zámecké zahrady za podpory města Holešova. K akci byly přizvány  složky IZS – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje – požární stanice Bystřice pod Hostýnem a Holešov, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – Kroměříž a další spolupracující útvary a složky – Celní úřad pro Zlínský kraj, Vojenská policie Olomouc, Výcvikové středisko psovodů a služebních psů v Dobroticích, Pyrotechnická služba Olomouc nebo Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. K vidění toho bylo opravdu hodně. Dynamické ukázky zahájili hasiči – záchranou zraněných z havarovaného osobního vozidla. Tato akce proběhla v součinnosti se zdravotnickou záchrannou službou. Následoval bezchybný a rychlý zákrok „zadržení nebezpečného pachatele“, který provedli policisté z Pohotovostně eskortního oddělení Zlín. Následovaly ukázky výcviku služebních psů. Všechny diváky potěšilo vystoupení Oddělení služební hipologie a závěr dynamických ukázek patřil opět hasičům, kteří předvedli záchranu tonoucího. Poskytnutí první pomoci si mohli návštěvníci vyzkoušet i u stánku první pomoci. Nejvíce rozruchu způsobilo přistání policejního vrtulníku, který „dosedl“ na travnatou plochu v jedné z části zámecké zahrady. V rámci statických ukázek si návštěvníci mohli „ohmatat“ výstroj a výzbroj Policie ČR a Vojenské policie, mohli nahlédnout do problematiky služby cizinecké policie, či seznámit se s prací kriminalistického technika. Velký úspěch slavila i technika Policie ČR – policejní auto, motorka, čtyřkolka, člun a dokonce i policejní katamaran. Tradičně zaujal robot a další vybavení pyrotechnické služby. Hlavně pro chlapce byla atraktivní laserová střelnice.

K vidění byla i historická vozidla, které policie využívala v dobách dřívějších. Historie byla zastoupena i u celníků, kteří předvedli celní služebnu z minulého století a ze současnosti prezentovali mýtné vozidlo, padělky zboží nebo výcvik služebního psa k vyhledávání drog a tabákových výrobků. Na nádvoří zámku proběhla prezentace Hasíka, Besipu, Pojišťovny MV, Městské policie Holešov nebo Střední odborné školy ochrany osob a majetku ze Zlína. Očerstvení zajišťovalo Odborné učiliště Holešov.

Návštěvníků bylo opravdu hodně a doufám, že se přítomným dopoledne líbilo. Kromě výše zmiňovaných ukázek k tomu rozhodně přispělo i přívětivé počasí. Je třeba poděkovat všem, kteří akci s vysokou profesionalitou připravovali a předvedli náročnou práci nejen Policie České republiky, ale také složek integrovaného záchranného systému a dalších spolupracujících subjektů.