Menu

Při této příležitosti si mohli návštěvníci prohlédnout areál školy včetně specializovaných učeben, sportoviště, jídelnu nebo internát školy. Na jednotlivých stanovištích byli k dispozici také pedagogové a zaměstnanci školy, kteří zodpovídali případné dotazy vztahující se ke studiu na střední odborné škole. V dopoledních hodinách probíhaly také prezentace pro uchazeče o vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost, kde byly vysvětleny podmínky pro přijetí a podány informace o přijímacím řízení.

Velmi nás potěšil velký zájem o střední odbornou školu, o čemž svědčila i vysoká návštěvnost této akce.