Zde soutěžící nepůsobili ani moc nervózně, jelikož své výtvory prezentovali jen před spolužáky a dvěma členy učitelského sboru. Předtím se konala třídní kola ve třídách 2.B a 2.C.

Hlavní kolo soutěže proběhlo 22. listopadu 2017 v učebně č. 218 za účasti  zástupce ředitele školy pana plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, pplk. Mgr. Evy Vichlendové, Mgr. Bc. Moniky Vokurkové,  kpt. Mgr. Andrey Zapletalové, Mgr. Hany Šťastové a plk. PhDr. Mgr. Radomíry Bezděkové jakožto hostů, vyučujících dějepisu PhDr. Jany Holubcové a občanské nauky Mgr. Ireny  Kotoučové jako organizátorů soutěže a žáků ze tříd 2.B a 2.C.

Ve svých prezentacích se soutěžící zaměřili na historii, život, vládu, vztahy, památky a významné události ve spojitosti s patronem českého národa Svatým Václavem a tím žáci také vysvětlili význam státního svátku v dnešní době.

Všechny prezentace byly opravdu skvěle technicky připravené a také mluvené projevy soutěžících byly na velmi dobré úrovni. Pro porotu bylo jistě těžké vybrat tu nejlepší dvojice, ale nakonec se jednohlasně shodla na uvedeném pořadí:

  1. Kristýna Venglářová, Nikola Jílková (2.C)
  2. Lucie Pelikánová, Tomáš Daníček (2.B)
  3. Ludmila Marcinčinová, Melánie Pospíšilová (2.C)

Tímto bychom chtěli poděkovat všem hostům,  organizátorkám soutěže a zúčastněným soutěžícím za jejich ochotu a snahu se neustále učit novým věcem a zároveň si pamatovat významné osobnosti a události z historie českých zemí.

Zpracovala: Aneta Kyselá (2.B)