Menu

Letos tato akce proběhla 19. října a byl to již 10. ročník. Akce se konala v přednáškovém sále Univerzity Tomáše Bati. Tři hodiny času věnovaný možnosti záchraně lidského života je dobrá investice.

Jednalo se o soubor přednášek a prezentací k problematice dárcovství krve. Na konferenci postupně vystoupili primářka transfůzního oddělení, jednotliví zástupci integrovaného záchranného systému – hasiči, policisté, kteří prezentovali potřebu dárcovství krve z jejich pohledu (dopravní nehody, záchranné práce). Motivační byla také vystoupení dárců krve a kostní dřeně se svými příběhy.

Posluchači se dozvěděli o důležitosti krve pro lidský život, její složení a jak se krev využívá pro lékařské účely, operace, množství spotřeby a také kdo ji potřebuje. Srovnával se rozdíl bezplatného dárcovství krve a „prodej krve“ do soukromých zařízení (Sanoplazma Zlín) v návaznosti na finanční stránku. Dalším důležitým faktorem dárcovství krve je kontrola vlastního zdravotního stavu.

Součástí konference bylo vyhlášení soutěže o „studentskou krev“. Žáci mají možnost zapojit se a vyhrát ceny. Tato akce je zaměřena pro mladé lidi, aby nebyli lhostejní k ostatním, aby byli schopni pomoci druhým. A to je krédo, které je součástí i naší školy. Je potěšující, že našim žákům není lhostejné zdraví a život ostatních, vítězí u nich pocit pomoci druhému a snaha být prospěšný. Jako pravidelný dárce krve při příchodu na transfůzní oddělení mi bývá sděleno personálem tohoto oddělení, že žáci naší školy se dostavují na odběry a projevují zájem i o vstup do registru dárců kostní dřeně. Toto zjištění je vždy velmi příjemné.

kpt. Mgr. Antonín Nášel