Menu

Tato soutěž je podporovaná Ministerstvem školství a zapojuje se do celoevropského Týdne programování. Probíhá v několika věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník na SŠ a je zaměřena na žáky s hlubším zájmem o informatiku. Tematicky je soutěž zacílena do několika oblastí informatiky, např. digitální gramotnost, algoritmizace a programování, kódování, šifrování, logika, hledání strategií, grafické struktury.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnil rekordní počet 124 studentů naší školy, kteří soutěžili v  kategorii Senior (31 žáků 3. ročníku) a kategorii Junior (93 žáků 1. a 2. ročníku).

Úspěšnými řešiteli se stali žáci, kteří v online testu (15 úloh s časovým limitem 40 min) získali alespoň 150 bodů z celkových 240 možných. Opět byla posunuta laťka v počtu úspěšných „lovců bobříku“ na letošních 22 žáků, mezi nimiž vynikli svými výsledky především tito:

Jan Chmelář
1.C 190 bodů bobr_
Sára Machulová 1.B 184 bodů
Natálie Gabková 1.C 177 bodů
Iveta Svobodová 3.B
174 bodů
Robin Jaroš 2.C 172 bodů
Michal Bičík 2.A 170 bodů
Adam Němec 2.C 169 bodů
Adam Štibraný 2.C 168 bodů


Gratulujeme nejlepším řešitelům v soutěži a děkujeme všem ostatním soutěžícím za reprezentaci školy na celostátní úrovni.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel oddělení VVP