VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Výsledky přijímacího řízení
Zlínská 991
769 12   Holešov

Seznam přijatých uchazečů ke dni 15.6.2021

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

Zavřít

Kritéria přijímacího řízení
(součást Rozhodnutí ŘŠ o konání přijímací zkoušky
do střední odborné školy)