Menu

Nejčastější dotazy

 

1. Jaké hodnocení výsledků vyplnit na přihlášku ke vzdělávání u uchazečů hlásících se ze střední školy?

U všech uchazečů škola požaduje hodnocení za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. V případě, že přihláška těchto uchazečů není potvrzena základní školou, škola vyžaduje úředně ověřenou kopii vysvědčení z 8. a 9. ročníku.

 

2. Jaký průměr ze základní školy je potřebný k přijetí?

Ředitel školy k průměru ze základní školy při přijímacím řízení přihlíží. Podstatný je však výkon žáka při přijímací zkoušce z jednotlivých testů. Průměr žáka ovlivní jeho celkový výsledek při přijímacím řízení asi z desetiny.

 

3. Je nutné k přihlášce doložit lékařský posudek?

V přihlášce ke vzdělávání je třeba vyplnit závěr lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru 68-42-M/01 opatřený razítkem a podpisem lékaře.