Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Soutěž Státní svátky

Soutěž Státní svátky

Vzdělávací soutěž Státní svátky

V rámci mezipředmětových vztahů mezi dějepisem a občanskou naukou a mimoškolních vzdělávacích aktivit vytvářeli žáci 2. ročníku SOŠ od září do listopadu 2016 výukové prezentace ke státním svátkům. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo 14. prosince 2016 v učebně č. 218 za účasti zástupce ředitele školy pana plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D., vedoucího PO policejních činností plk. Mgr. Petra Bendy a zástupce vedoucí PO všeobecně vzdělávacích předmětů kpt. Mgr. Miroslava Kolomazníka, čtrnácti  žáků ze tříd 2. B a 2. A  a vyučujících  dějepisu PhDr. Jany Holubcové a občanské nauky Mgr. Ireny  Kotoučové.

Žáci  si vybírali  z následujících  témat:
  • 28. září – Svatý Václav – Den české státnosti
  • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
  • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
  • tradice vánočních svátků

Ve svých prezentacích se zaměřili na historii a dějinné souvislosti událostí, portréty osobností a význam události a státního svátku v dnešní době. Svou prezentaci přednesli přihlášení žáci před třídou a vyučující i ostatní žáci hodnotili věcnou správnost, využití zdrojů k tématu, formální správnost, strukturu textu, jazykovou správnost i logickou návaznost obsahu a také verbální i neverbální projev jejich vystoupení. Přihlášení žáci si prezentace zpracovávali ve svém volném čase a měli možnost je zkonzultovat se svými vyučujícími dějepisu a občanské nauky. Touto činností žáci aplikovali průřezová témata Občan v demokratické společnosti; Informační a komunikační technologie i téma Pomáhat a chránit.

Oceňujeme naše žáky, kteří jsou ochotni učit se stále něco nového a přispět tak k dobrému jménu naší školy i k zatraktivnění předmětů dějepis a občanská nauka.

Zpracovaly: PhDr. Jana Holubcová a Mgr. Irena Kotoučová

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner