Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

Vzdělávací akce Příběhy bezpráví:
filmy Akce K a Swingtime

Během měsíce listopadu 2016 proběhla v naší škole vzdělávací aktivita, kterou připravily vyučující dějepisu J. Holubcová a J. Saibertová na základě projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni, v rámci akce Měsíc filmu na školách, do níž se naše škola zapojuje. Tato společnost nabízí školám díky besedám hrané filmy a další audiovizuální pomůcky vhodné k výuce dějepisu.

Letošní téma bylo zaměřeno na emigraci, poválečný odsun Němců, provokace Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí, na budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa a přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic.

Vzdělávací akce přispěla k rozvoji klíčových kompetencí v dějepisu, zejména k získávání informací z různých zdrojů, jejich kritickému hodnocení a využívání, vyhledávání pramenů, formulování vlastního názoru a schopnosti diskutovat s partnery. Během akce byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti; Informační a komunikační technologie.

Závěr Příběhů bezpráví se uskutečnil dne 28. 11. 2016 ve výuce dějepisu ve třídě 2. B po zhlédnutí dokumentu TAJNÉ AKCE STB: AKCE KLÁŠTERY (o průběhu první etapy Akce K, při které bylo obsazeno 75 klášterů – likvidace katolické církve pokračovala další etapou, při níž byly ničeny řeholní domy a internováno bylo více než 2 300 řeholníků) a hraného filmu SWINGTIME (o provokační akci StB, která v 50. letech záměrně mystifikovala ty, kteří chtěli ilegálně odejít do zahraničí; od nic netušících lidí získávala důležité informace, které byly následně použity proti těm, kteří v Československu zůstali).

Předmětem vzpomínek hosta byl všetulský rodák, kněz P. Josef Metoděj Šenkyřík, který byl v roce 1950 komunistickým režimem uvězněn na 7 let, prošel několika těžkými vězeními, byl nasazen na těžkou práci … po propuštění nesměl 14 let vykonávat kněžskou službu a pracoval jako dělník.  Žáci diskutovali o době 50. let, vypracovali samostatnou práci, odpověděli na 17 otázek k danému tématu, z nichž předkládáme některé odpovědi.

„Mně by nejvíce v době 50. let vadilo porušování lidských práv, odposlechy, pronásledování občanů     i nemožnost útěku z východního bloku.“

„Byla to drsná doba, nechtěl bych v tom žít. Vadila by mi cenzura, obecně celkový strach …“

„…vadila by mi ta nespravedlnost a nařizování státem co můžu a nemůžu vyznávat, poslouchat, kam jezdit … měla bych strach o svou rodinu…“

 

Vzdělávací akci zajišťovaly: PhDr. J. Holubcová a Mgr. J. Saibertová

 

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner