Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Kyber-ex

Kyber-ex

KYBER-EX

Od začátku měsíce října 2016 organizuje CEVAP pro naše studenty v rámci prevence projekt s názvem Kyber-ex. Aktivity, které projekt provázejí, jsou zaměřeny na sebepoznání a poznání svého „týmu" -  třídního kolektivu. Nesou se v duchu vyhledávání takových lidí kolem sebe, na které se můžeme spolehnout a kteří s námi dokážou táhnout za jeden provaz. Boj (nejen) s kyberšikanou není totiž „žádná lehká hra". V rámci tohoto projektu se studenti dozvídají takové informace, které jim umožní lépe zvládat svoje konflikty a problémy. Naučí se také, jak se bezpečně „ pohybovat po síti".

Dne 21.10 2016 proběhlo v rámci projektu Kyber-ex Školení v krizové komunikaci a přístupu zaměřeného na řešení pro nově vzniklý SUPPORT TÝM. Tento podpůrný tým tvoří naši studenti 3. ročníků, kteří už mají zkušenosti s tím, jak škola funguje. Učí se poskytovat laickou krizovou intervenci tam, kde chybí důvěra v dospělé, a jsou také vybaveni informacemi, na koho se mohou spolužáci obrátit, budou-li potřebovat pomoc ve složitých situacích, i v případě neplnoletosti. Aby se mohli s nimi všichni seznámit, budou členové Support týmu navštěvovat jednotlivé třídy v rámci třídnických hodin s prezentací na téma (KYBER)ŠIKANA - to není žádná lehká hra. Ve 4. ročníku pak bude jen na nich, koho si vyberou a proškolí jako své nástupce. Školení proběhlo v dobré náladě a pohodě, jak můžete vidět na přiložených fotografiích. Týmy SUPPORT a PEER budou vzájemně spolupracovat.

Dík našim novým „Suppíkům" a všem, kteří se na projektu podílejí – stálým členům CEVAPU pod vedením výchovné poradkyně plk. Mgr. Evy Vichlendové, rady pro prevenci, externím stálým spolupracovníkům CEVAPU plk. Mgr. Pacíkové a Mgr. Bendové a PO VVP - sekci informatiky.

Miriam Švecová, Irena Kotoučová a Suppíci

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner