Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Návštěva školní knihovny

Dne 14. září 2016 navštívili žáci 1. ročníku SOŠ ve výuce českého jazyka a literatury školní knihovnu v rámci úvodu do předmětu. ČJL zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení a tvoří základ klíčových schopností a dovedností, kterými má být žák vybaven pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů. Učivo předmětu ČJL je tvořeno dvěma základními složkami, jazykovou a literární, které se vzájemně prolínají. Návštěva knihovny přispěla k rozvoji kompetence k učení, komunikativní i sociální a zejména kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi. Přitom byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a především téma Informační a komunikační technologie.

Paní vedoucí knihovny Mgr. Alena Přívarová žáky přivítala a seznámila je s výpůjční dobou, nabídkou knihovny, možností půjčovat si knížky k maturitní četbě, rozdělením knih ve školní knihovně, příruční knihovnou, druhy katalogů k orientaci čtenářů atd. Žáci měli možnost si fond knihovny důkladně prohlédnout. V závěru hodiny žáci vznesli řadu věcných dotazů a někteří z nich si hned odnesli vybrané knížky a těší se na četbu.

Věříme, že po této návštěvě přibudou spokojení čtenáři nejen školní knihovně, ale že začnou číst i žáci, kteří se doposud s knížkami míjeli.

Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner