Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

Návštěva školní knihovny

Dne 14. září 2016 navštívili žáci 1. ročníku SOŠ ve výuce českého jazyka a literatury školní knihovnu v rámci úvodu do předmětu. ČJL zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení a tvoří základ klíčových schopností a dovedností, kterými má být žák vybaven pro zvládnutí ostatních vyučovacích předmětů. Učivo předmětu ČJL je tvořeno dvěma základními složkami, jazykovou a literární, které se vzájemně prolínají. Návštěva knihovny přispěla k rozvoji kompetence k učení, komunikativní i sociální a zejména kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi. Přitom byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a především téma Informační a komunikační technologie.

Paní vedoucí knihovny Mgr. Alena Přívarová žáky přivítala a seznámila je s výpůjční dobou, nabídkou knihovny, možností půjčovat si knížky k maturitní četbě, rozdělením knih ve školní knihovně, příruční knihovnou, druhy katalogů k orientaci čtenářů atd. Žáci měli možnost si fond knihovny důkladně prohlédnout. V závěru hodiny žáci vznesli řadu věcných dotazů a někteří z nich si hned odnesli vybrané knížky a těší se na četbu.

Věříme, že po této návštěvě přibudou spokojení čtenáři nejen školní knihovně, ale že začnou číst i žáci, kteří se doposud s knížkami míjeli.

Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner