Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Adaptační workshop 2016

Adaptační workshop 2016

Adaptační workshop pro 1. ročník

Každoročně škola pořádá adaptační workshop pro žáky nastupující do 1. ročníku střední odborné školy.

Cílem tohoto soustředění je navázání sociálních kontaktů v novém kolektivu, seznámit se s novým prostředím a nastavit základ zdravého fungování kolektivu. K tomuto slouží aktivity, které pro žáky připravují erudovaní učitelé a vychovatelé.
ned 1. září se žáci rozpohybovali při aktivitě „Cesta po světadílech“. Cílem hry byla podpora sportovního ducha ve smyslu fair-play, nácvik kooperace a team buildingu. Zejména světadíly Asie a Afrika byly velmi adrenalinové (viz. foto). Za dosažené výkony byli žáci na konci dne sladce odměněni. Druhý den patřil jednotlivým třídám, které se účastnily workshopů pod vedením Mgr. Švecové, Mgr. Jirouškové, Mgr. Kotoučové , Mgr. Vichlendové a Mgr. Bendové. Obsahem zajímavého dopoledne byly sociálně psychologické hry, pohybové taneční aktivity pro stanovení pravidel školního kolektivu a v neposlední řadě si žáci utvářeli svá vlastní pravidla fungování správného třídního kolektivu. Za přínosné považuji i účast třídních učitelů na těchto aktivitách. Měli možnost poznat „svou třídu“ i z jiného úhlu. Celé pondělí bylo věnováno peer programu z oblasti rasismu a extremismu. Program lektorovali naši žáci 3. ročníku, kteří jsou v těchto aktivitách vyškoleni. Od úterý našim „prvákům“ nastává již klasický školní den. Přejeme jim, aby se tento den i ty další ve škole vydařil ke spokojenosti nejen žáků, ale také pedagogů.

Na závěr bych ráda poděkovala všem pedagogům, kteří se na adaptačním workshopu podíleli, díky nim uplynuly tyto 3 dny ve vzájemné shodě a velké pohodě.

 

pplk. Mgr. Eva Vichlendová
metodik prevence

Aktualizováno (Úterý, 13 Září 2016 07:17)

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner