Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Arcibiskupský palác Olomouc

Arcibiskupský palác Olomouc

Prohlídka arcibiskupského paláce v Olomouci

Ve středu 15. 6. 2016 v rámci profesní exkurze do Olomouce se žáci prvního a druhého ročníku SOŠ zúčastnili prohlídky arcibiskupského paláce v Olomouci. Prohlídku paláce zahájil olomoucký arcibiskup, metropolita moravský, Mons. Jan Graubner, který v úvodní části seznámil přítomné s historií a současnou funkcí arcibiskupského paláce. Dále ve svém vystoupení akcentoval otázky etiky a plnohodnotného života člověka zaměřeného na rodinu a odpovědnost k životu každého jedince. Zdůraznil mravnost a upozornil na její  přirozenou potřebu v rámci společenského života.
Mons. J. Graubner  svým vystoupením nenásilnou formou doplnil a rozšířil probírané učivo, zejména v předmětu občanská nauka. V další části následovala prohlídka historických prostor paláce pod vedením vysoce fundovaného průvodce a následná návštěva a prohlídka olomoucké katedrály sv. Václava.

A. Strachota

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner