Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

Dne 26. ledna 2016 proběhlo, jako každoročně, školní kolo v Olympiádě z českého jazyka II. kategorie pro žáky střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově. 42. ročník soutěže vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. Akce se konala v době od 13:30 hod -15:30 hod v učebně českého jazyka č. 314. Přihlásilo se na ni 16 zájemců o češtinu od 1. do 3. ročníku.

Olympiáda byla rozdělena na dvě části. První z nich obsahovala náročné úlohy ze slovotvorby, tvarosloví i skladby a druhá část potom slohový úkol, u něhož se hodnotilo dodržení tématu, plynulost a návaznost textu, vhodný výběr lexikálních prostředků i větná stavba. Přihlíželo se také k tvaroslovné a pravopisné správnosti. Soutěžící mohli z celé práce dostat až 35 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli:   

1. místo - Kristián Peter (3.C)
2. místo -  Šárka Svobodová (3.C)
3. místo – Simona Fabiánková (3.B)

V okresním kole naši školu reprezentovali Kristián Peter (3.C) a Simona Fabiánková (3. B).

Školní kolo olympiády zabezpečovaly vyučující českého jazyka a literatury

Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová.

 

Aktuality

Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Na kolo jen s přilbou - 2017 14 Červen 2017, 06.30
Na kolo jen s přilbou - 2017
Na kolo jen s přilbou Ve středu 7. června 2017
Banner