Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

Dne 26. ledna 2016 proběhlo, jako každoročně, školní kolo v Olympiádě z českého jazyka II. kategorie pro žáky střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově. 42. ročník soutěže vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. Akce se konala v době od 13:30 hod -15:30 hod v učebně českého jazyka č. 314. Přihlásilo se na ni 16 zájemců o češtinu od 1. do 3. ročníku.

Olympiáda byla rozdělena na dvě části. První z nich obsahovala náročné úlohy ze slovotvorby, tvarosloví i skladby a druhá část potom slohový úkol, u něhož se hodnotilo dodržení tématu, plynulost a návaznost textu, vhodný výběr lexikálních prostředků i větná stavba. Přihlíželo se také k tvaroslovné a pravopisné správnosti. Soutěžící mohli z celé práce dostat až 35 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli:   

1. místo - Kristián Peter (3.C)
2. místo -  Šárka Svobodová (3.C)
3. místo – Simona Fabiánková (3.B)

V okresním kole naši školu reprezentovali Kristián Peter (3.C) a Simona Fabiánková (3. B).

Školní kolo olympiády zabezpečovaly vyučující českého jazyka a literatury

Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová.

 

Aktuality

POKOS 2017 29 Červen 2017, 04.25
POKOS 2017
POKOS 2017 V pondělí 26. června 2017 proběhla
Dračí lodě 2017 28 Červen 2017, 04.34
Dračí lodě 2017
Hranice Dragons 22.6.2017Mistrovství České
Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Banner