Hlavní stránka Školení peer aktivistů

Školení peer aktivistů

Proškolení peer aktivistů

Žáci střední odborné školy dlouhodobě pracují v lektorování peer programu. Škola zabezpečuje proškolení lektorů v oblasti návykových látek a v oblasti rasismu, extremismu a xenofobie. Peer program je jednou z aktivit CEVAPu (Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství). Žáci – lektoři pracují pod vedením Mgr. Kotoučové velmi aktivně nejen ve vztahu ke svým spolužákům, ale své služby poskytují i školám holešovského regionu.

Ve dnech 4. až 6. prosince 2015 se uskutečnilo nadstavbové odborné školení peer lektorů (v současné době devíti vybraných žáků druhého ročníku), které škola realizovala ve spolupráci se zájmovým spolkem Skřítek. Obsahem tohoto školení byla práce se skupinovou dynamikou, stanovení cílů a vedení reflexe programu včetně dávání a přijímání zpětné vazby. Proškolení proběhlo za finanční pomoci města Holešova, Spolku rodičů a přátel školy a nepatrnou finanční částkou přispěli i samotní žáci. Na konci víkendového pobytu, který si všichni účastníci užili, dostali žáci osvědčení o absolvování školení.

  • Image folder specified does not exist!
  •  

 

Aktuality

Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Na kolo jen s přilbou - 2017 14 Červen 2017, 06.30
Na kolo jen s přilbou - 2017
Na kolo jen s přilbou Ve středu 7. června 2017
Banner