Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2015 Školení peer aktivistů

Školení peer aktivistů

Proškolení peer aktivistů

Žáci střední odborné školy dlouhodobě pracují v lektorování peer programu. Škola zabezpečuje proškolení lektorů v oblasti návykových látek a v oblasti rasismu, extremismu a xenofobie. Peer program je jednou z aktivit CEVAPu (Centrum vzdělávacích aktivit a osobnostního poradenství). Žáci – lektoři pracují pod vedením Mgr. Kotoučové velmi aktivně nejen ve vztahu ke svým spolužákům, ale své služby poskytují i školám holešovského regionu.

Ve dnech 4. až 6. prosince 2015 se uskutečnilo nadstavbové odborné školení peer lektorů (v současné době devíti vybraných žáků druhého ročníku), které škola realizovala ve spolupráci se zájmovým spolkem Skřítek. Obsahem tohoto školení byla práce se skupinovou dynamikou, stanovení cílů a vedení reflexe programu včetně dávání a přijímání zpětné vazby. Proškolení proběhlo za finanční pomoci města Holešova, Spolku rodičů a přátel školy a nepatrnou finanční částkou přispěli i samotní žáci. Na konci víkendového pobytu, který si všichni účastníci užili, dostali žáci osvědčení o absolvování školení.

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner