Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2015 Charita 2015

Charita 2015

Charita Holešov

V letošním školním roce byla obnovena spolupráce naší školy s Charitou Holešov. Připravují se akce, kterých se budou žáci střední odborné školy účastnit v rámci svých volnočasových aktivit a tedy s pomocí vychovatelek p. Bendové a p. Kvasnicové.

Do konce kalendářního roku je plánována Vánoční besídka pro seniory a pomoc při  výrobě vánočních dekorací i kroužky pro děti ze sociálně slabších rodin.

První naší společnou akcí byla Humanitární sbírka šatstva.  V pátečních odpoledních hodinách dne 23. října 2015 pomáhalo 20 žáků naší školy se zpracováním sbírky. Vytvořili jsme „ hada“ a pytle se šatstvem začaly plnit přistavené auto. Protože se letos nasbíralo více tun než v minulých letech, jedno auto nestačilo, odvezla se várka a auto jsme začali plnit podruhé.

V sobotu 21. listopadu jsme byli připraveni v supermarketu Tesco Holešov ve slušivých zástěrkách nabídnout kupujícím, že dnes mají jedinečnou možnost koupit a pak prostřednictvím Charity věnovat jakoukoliv trvanlivou potravinu potřebným lidem z Holešova a jeho okolí.  Výsledkem bylo přes 500 kg potravin.

Dozvěděli jsme se, že nashromážděné šatstvo i potraviny se svezou na centrální místa a odtud jsou na základě požadavku sociálního odboru předány konkrétním lidem a rodinám.

Naší zatím poslední akcí bylo 26. listopadu balení Tříkrálové sbírky. Práce nám šla od ruky a bylo veselo nejen proto, že se zapojujeme v  hojném počtu, ale také nás těší vědomí, že se ještě najdou lidé, kteří myslí na druhé.

Doufáme, že i následujícími akcemi uděláme někomu radost nebo přispějeme k řešení jeho těžké životní situace.

 

žáci VPŠ a SPŠ MV v Holešově

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner