Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2015 Beseda dějepis

Besda dějepis

 Beseda pro žáky 2. ročníku

Dne 18. 11. 2015 se v odpoledních hodinách v naší škole uskutečnila beseda s pamětníky srpnových událostí roku 1968 v rámci výuky dějepisu u 2. ročníku. Akce byla garantována společností Člověk v tísni – Příběhy bezpráví, sekce Jeden svět nestačí.

Žáci byli k besedě namotivováni promítnutím filmu Hořící keř a následnou diskusí k filmu. Vyučující dějepisu žáky předtím seznámily s událostmi roku 1968 a následujícím obdobím normalizace a rovněž s osobností Jana Palacha. Organizátorky akce (Mgr. Eva Vichlendová, Mgr. Jolana Saibertová, PhDr. Jana Holubcová) při přípravě besedy vycházely ze školního vzdělávacího programu, zejm. z teze, aby žáci dokázali ocenit statečnost lidí, kteří v naší historii bojovali za demokracii a svobodu.

Samotná beseda se týkala regionálních událostí souvisejících s vojenskou posádkou v holešovských kasárnách a jejími postoji při okupaci Československa v srpnu roku 1968. Přednášející pamětníci – pan Karel Bartošek a pan Ladislav Hrubý žáky seznámili s činností výsadkové jednotky v kasárnách, v nichž se v současné době nachází areál Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. Oba pánové měli připravenou zajímavou prezentaci, další tištěný materiál a řadu vzpomínek.

Po ukončení přednášky mohli žáci položit pamětníkům své dotazy. Zajímali se zejména o činnost výsadkové jednotky v Holešově.

Beseda splnila očekávání žáků i vyučujících  a  zcela jistě přispěla jak k rozšíření vědomostí, tak k lepšímu chápání historického obrazu i pluralitě názorů na dějiny i historické osobnosti a také ke schopnosti vytvářet si vlastní úsudek na dějinné události.

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner