Hlavní stránka Seminář Jan Hus

Seminář Jan Hus

Seminář „Jan Hus – 600 let od jeho úmrtí“

Na mnoha místech České republiky jsou organizovány aktivity k připomenutí a uctění života a odkazu mistra Jana Husa.  Také ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV  v Holešově se uskutečnil 11. června 2015 seminář „Jan Hus – 600 let od jeho úmrtí“.  Seminář byl zahájen za přítomnosti vedení školy, zástupce Ministerstva vnitra, zástupce Křesťanské policejní asociace a dalších hostů.

V úvodním  vystoupení mjr. Mgr. David Tomčík, hlavní kaplan Vojenské policie Armády ČR,  přiblížil osobnost mistra Jana Husa, který se stal symbolem české náboženské reformace, uvedl do pohybu dějiny a dal jméno celé etapě vývoje zemí Koruny české. Upozornil na Husovu příkladnou zásadovost, statečnost, přesvědčení, svobodu svědomí a ochotu držet se své pravdy, pro kterou obětoval život.

V další části celostátního semináře prezentovali žáci středních odborných škol s výukou v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost  výsledky prací, které vytvořili v uplynulém školním roce. Jednotlivá vystoupení žáků byla zaměřena na osobnost  Jana Husa, fakta a mýty o jeho životě, aktuálnost jeho názorů a odkaz současné generaci. Součástí programu bylo i vystoupení žákyně VPŠ a SPŠ MV v Holešově Karolíny Lundové s prací Jan Hus – sada výukových materiálů.  S touto prací postoupila  ve Středoškolské odborné činnosti do celostátního kola, ve kterém získala v Praze velmi pěkné 2. místo.

Celkovou atmosféru doplňovala  výstava souboru tematických obrazů, které vytvořili žáci školy. Prostřednictvím prezentací žáci představili  Jana Husa v roli studenta, kazatele, učitele, děkana i rektora jedné z nejstarších středoevropských univerzit. Další z řady představovaných projektů byl zaměřen na osobu mistra z pohledu:  Jan Hus - rodina, mládí a léta studií, Jan Hus -  kazatel, Jan Hus  - filozof, Jan Hus - reformátor.

Seminář přispěl k hlubšímu poznání osobnosti Jana Husa, umožnil poznat historické okolnosti a prostředí, v němž Hus působil. Současně byl připomenut přístup a zlom ve vnímání Husa katolickou církví, která vyjádřila lítost ústy nejen kardinála Kašpara nebo kardinála Berana, ale i papeže Jana Pavla II, který  v roce 1999 prohlásil, že lituje Husovy kruté smrti a uznal ho jako reformátora církve.

PaedDr. Antonín Strachota

  • Image folder specified does not exist!
  •  

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner