Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2015 Seminář Jan Hus

Seminář Jan Hus

Seminář „Jan Hus – 600 let od jeho úmrtí“

Na mnoha místech České republiky jsou organizovány aktivity k připomenutí a uctění života a odkazu mistra Jana Husa.  Také ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV  v Holešově se uskutečnil 11. června 2015 seminář „Jan Hus – 600 let od jeho úmrtí“.  Seminář byl zahájen za přítomnosti vedení školy, zástupce Ministerstva vnitra, zástupce Křesťanské policejní asociace a dalších hostů.

V úvodním  vystoupení mjr. Mgr. David Tomčík, hlavní kaplan Vojenské policie Armády ČR,  přiblížil osobnost mistra Jana Husa, který se stal symbolem české náboženské reformace, uvedl do pohybu dějiny a dal jméno celé etapě vývoje zemí Koruny české. Upozornil na Husovu příkladnou zásadovost, statečnost, přesvědčení, svobodu svědomí a ochotu držet se své pravdy, pro kterou obětoval život.

V další části celostátního semináře prezentovali žáci středních odborných škol s výukou v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost  výsledky prací, které vytvořili v uplynulém školním roce. Jednotlivá vystoupení žáků byla zaměřena na osobnost  Jana Husa, fakta a mýty o jeho životě, aktuálnost jeho názorů a odkaz současné generaci. Součástí programu bylo i vystoupení žákyně VPŠ a SPŠ MV v Holešově Karolíny Lundové s prací Jan Hus – sada výukových materiálů.  S touto prací postoupila  ve Středoškolské odborné činnosti do celostátního kola, ve kterém získala v Praze velmi pěkné 2. místo.

Celkovou atmosféru doplňovala  výstava souboru tematických obrazů, které vytvořili žáci školy. Prostřednictvím prezentací žáci představili  Jana Husa v roli studenta, kazatele, učitele, děkana i rektora jedné z nejstarších středoevropských univerzit. Další z řady představovaných projektů byl zaměřen na osobu mistra z pohledu:  Jan Hus - rodina, mládí a léta studií, Jan Hus -  kazatel, Jan Hus  - filozof, Jan Hus - reformátor.

Seminář přispěl k hlubšímu poznání osobnosti Jana Husa, umožnil poznat historické okolnosti a prostředí, v němž Hus působil. Současně byl připomenut přístup a zlom ve vnímání Husa katolickou církví, která vyjádřila lítost ústy nejen kardinála Kašpara nebo kardinála Berana, ale i papeže Jana Pavla II, který  v roce 1999 prohlásil, že lituje Husovy kruté smrti a uznal ho jako reformátora církve.

PaedDr. Antonín Strachota

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner