Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2015 Přehlídka odborných prací 2015

Přehlídka odborných prací 2015

Přehlídka odborných prací
žáků středních odborných škol
v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost

Dne 10. června 2015 se ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově konal 3. ročník soutěžní přehlídky odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost. Zúčastnilo se 47 žáků z 12 středních odborných škol z celé České republiky. Účastnici prezentovali celkem 34 soutěžních prací, které byly zařazeny do 7 kategorií.

Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti Ing. Hany Grusové z odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra a samozřejmě zástupců vedení zúčastněných škol.

V průběhu přehlídky prokázali soutěžící talent, samostatnost a invenci při řešení odborných problémů a při vlastních obhajobách ukázali schopnost svou práci nejen srozumitelně prezentovat, ale i diskutovat a úspěšně obhájit. Prezentace byly velmi pozitivně přijaty členy hodnotících komisí, vyznačovaly se vysokou teoretickou a odbornou úrovní.

Žáci z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově obsadili v jednotlivých kategoriích čtyři první místa (kategorie právo, kategorie ICT, kategorie ekonomické obory, kategorie J. Hus) a jedno druhé místo (kategorie prevence a odhalování kriminality). Dosaženými výsledky udělali dobré jméno nejen sobě, škole, ale i městu Holešovu a přispěli tak i ke zvýšení prestiže policejního vzdělávání.

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner