Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2015 Maturitní ples 2015

Maturitní ples 2015

Maturitní ples 2015

Dne 27. února 2015 proběhl na zámku v Holešově tradiční maturitní ples Vyšší policejní a Střední policejní školy MV v Holešově. Slavnostní večer zahájil proslovem pan ředitel vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák, který popřál všem maturantům úspěšné složení zkoušky dospělosti a mnoho úspěchů do dalšího života. Poté za žáky pronesla pár slov žákyně čtvrtého ročníku Barbora Elblová. Při její řeči se nejednomu z rodičů zaleskly slzy dojetí a maturanti si při ní uvědomili, že teď už stojí na samém konci středoškolské studijní cesty.
Další části programu byla polonéza, která obsahovala silný emoční náboj. Byla nacvičena žáky čtvrtého ročníku pod vedením Moniky Handlové ze 4. A. Následovala nejdůležitější část večera šerpování. Na úvod si každá třída připravila krátký program a poté byl každý maturant ošerpován z rukou pana ředitele. Vzápětí pokračovala volná zábava, při které se všichni skvěle bavili. K tanci a poslechu hrála Hudba hradní stráže a Policie ČR.
V tanečním klubu Drive se v jedenáct hodin ukázala skupina Bar Zillaz, složená z žáků třídy 4. A Marek Mládenka, Denis Křižánek a Jindřich Viliš, kteří předvedli prvky workoutu.
Před půlnocí bylo nachystáno losování velké tomboly, ještě než k samotnému losování došlo, proběhlo taneční vystoupení street dance. Choreografii a nácvik tohoto programu si připravila Monika Handlová se svoji taneční skupinou.
Tímto bychom chtěli poděkovat především našim vychovatelům a třídním učitelům, kteří se podíleli na organizaci plesu, ale i všem, kteří s námi tento významný den prožili.

 

Kateřina Janoušková, žákyně 4. B

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner