Hlavní stránka Setkání ISEC Brno 2015

Setkání ISEC Brno 2015

Setkání účastníků v projektu ISEC v Bratislavě

V rámci programu EU – ISEC (Prevence a boj proti trestní činnosti) proběhlo další z řady plánovaných setkání skupiny expertů v projektu „Využití současných informačních systémů na zvýšení efektivní přeshraniční výměny informací v oblasti prevence proti kriminalitě“. Koordinátorem projektu je Policejní škola v Katowicích a jejími partnery jsou VPŠ a SPŠ MV v Holešově a SOŠ PZ Pezinok.

Pracovní setkání se uskutečnilo ve dnech od 20. do 23. ledna 2015 v prostorách hotelu AVANTI v Brně a bylo zaměřeno na zmapování situace ve výuce problematiky mezinárodní policejní spolupráce v rámci policejního prezídia a v rámci vzdělávacích programů, které poskytuje VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jeden den 22. ledna se uskutečnil plánovaný výjezd do VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Za českou stranu byli přítomni: plk. Mgr. Jaromír Tobiáš, pplk. Mgr. Eva Vichlendová a policejní prezídium  – odbor mezinárodní policejní spolupráce zastupovali pplk. Mgr. Renata Tkadlecová, MPA a pplk. Ing. Lukáš Trnka, Ph. D.. Dalšími prezentéry byli Mgr. Doležal z kanceláře projektů a evropských fondů a z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje por. Mgr. Lenka Janíčková.

Prezentace byly zaměřeny na tato témata:

  • všeobecný přehled vzdělávacích aktivit Policie České republiky,
  • vzdělávací aktivity pro policisty na kontaktních centrech, potažmo na odborech mezinárodní policejní spolupráce v České republice,
  • vzdělávání v rámci krajských ředitelství policie v jednotlivých krajích,
  • všeobecný přehled vzdělávacích projektů, které zabezpečuje Kancelář projektů a evropských fondů,
  • využití projektů a fondů při zabezpečení vzdělávacích aktivit organizované Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje,
  • vzdělávací aktivity a využití fondů EU na společném centru policejní a celní spolupráce s rakouskou stranou Mikulov-Drasenhofen,
  • vzdělávací aktivity, materiální zabezpečení a mezinárodní policejní spolupráce VPŠ a SPŠ MV v Holešově,
  • vzdělávání v problematice mezinárodní policejní spolupráce v rámci poskytovaných vzdělávacích programů VPŠ a SPŠ MV v Holešově (základní odborná příprava, vyšší odborná škola, kvalifikační a specializační kurzy dalšího vzdělávání).

Závěrečný den proběhla evaluace dosavadního jednání, z něhož vyplynul jasný závěr o neexistujícím konceptu vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce a policistů zařazených na společných centrech policejní a celní spolupráce. Zástupce ředitele plk. Hajko informoval o následném setkání účastníků projektu, které se uskuteční v únoru 2015 a organizačně jej zabezpečí SOŠ PZ Pezinok. Manažer projektu Adam Warecký informoval o zpracování výstupu projektu – materiálu ve formě knihy o zmapování přenosu informací prostřednictvím kontaktních center a vzdělávání policistů v této oblasti. Česká strana informovala účastníky o konání instrukčně-metodického zaměstnání k problematice mezinárodní spolupráce ve spojitosti s prací kontaktních center, které se uskuteční na podzim 2015 ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Všem účastníkům byly rozdány certifikáty o absolvování pracovního setkání.

  • Image folder specified does not exist!
  •  

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner