Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2015 Setkání ISEC Brno 2015

Setkání ISEC Brno 2015

Setkání účastníků v projektu ISEC v Bratislavě

V rámci programu EU – ISEC (Prevence a boj proti trestní činnosti) proběhlo další z řady plánovaných setkání skupiny expertů v projektu „Využití současných informačních systémů na zvýšení efektivní přeshraniční výměny informací v oblasti prevence proti kriminalitě“. Koordinátorem projektu je Policejní škola v Katowicích a jejími partnery jsou VPŠ a SPŠ MV v Holešově a SOŠ PZ Pezinok.

Pracovní setkání se uskutečnilo ve dnech od 20. do 23. ledna 2015 v prostorách hotelu AVANTI v Brně a bylo zaměřeno na zmapování situace ve výuce problematiky mezinárodní policejní spolupráce v rámci policejního prezídia a v rámci vzdělávacích programů, které poskytuje VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jeden den 22. ledna se uskutečnil plánovaný výjezd do VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Za českou stranu byli přítomni: plk. Mgr. Jaromír Tobiáš, pplk. Mgr. Eva Vichlendová a policejní prezídium  – odbor mezinárodní policejní spolupráce zastupovali pplk. Mgr. Renata Tkadlecová, MPA a pplk. Ing. Lukáš Trnka, Ph. D.. Dalšími prezentéry byli Mgr. Doležal z kanceláře projektů a evropských fondů a z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje por. Mgr. Lenka Janíčková.

Prezentace byly zaměřeny na tato témata:

  • všeobecný přehled vzdělávacích aktivit Policie České republiky,
  • vzdělávací aktivity pro policisty na kontaktních centrech, potažmo na odborech mezinárodní policejní spolupráce v České republice,
  • vzdělávání v rámci krajských ředitelství policie v jednotlivých krajích,
  • všeobecný přehled vzdělávacích projektů, které zabezpečuje Kancelář projektů a evropských fondů,
  • využití projektů a fondů při zabezpečení vzdělávacích aktivit organizované Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje,
  • vzdělávací aktivity a využití fondů EU na společném centru policejní a celní spolupráce s rakouskou stranou Mikulov-Drasenhofen,
  • vzdělávací aktivity, materiální zabezpečení a mezinárodní policejní spolupráce VPŠ a SPŠ MV v Holešově,
  • vzdělávání v problematice mezinárodní policejní spolupráce v rámci poskytovaných vzdělávacích programů VPŠ a SPŠ MV v Holešově (základní odborná příprava, vyšší odborná škola, kvalifikační a specializační kurzy dalšího vzdělávání).

Závěrečný den proběhla evaluace dosavadního jednání, z něhož vyplynul jasný závěr o neexistujícím konceptu vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce a policistů zařazených na společných centrech policejní a celní spolupráce. Zástupce ředitele plk. Hajko informoval o následném setkání účastníků projektu, které se uskuteční v únoru 2015 a organizačně jej zabezpečí SOŠ PZ Pezinok. Manažer projektu Adam Warecký informoval o zpracování výstupu projektu – materiálu ve formě knihy o zmapování přenosu informací prostřednictvím kontaktních center a vzdělávání policistů v této oblasti. Česká strana informovala účastníky o konání instrukčně-metodického zaměstnání k problematice mezinárodní spolupráce ve spojitosti s prací kontaktních center, které se uskuteční na podzim 2015 ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Všem účastníkům byly rozdány certifikáty o absolvování pracovního setkání.

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner