Hlavní stránka Informace o škole

info01

Všeobecné informace

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově je zřízena Ministerstvem vnitra České republiky. Výraznou měrou se podílí na vzdělávání policistů i občanských zaměstnanců Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR. Významnou součástí vzdělávacích aktivit je poskytování středního odborného vzdělání pro absolventy základních škol.   Samotný areál školy má rozlohu 18 hektarů, další rozsáhlé výcvikové prostory jsou situovány v Dobroticích. Nejen střelnice v Dobroticích, ale i budovy v areálu školy byly nově a moderně  zrekonstruovány.

info02 info03 info04
info05 info06 info07

Zařízení školy jsou využívána i Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního prezídia ČR.

Škola má velmi dobré podmínky pro výuku. K dispozici je 24 kmenových učeben, 35 speciálních učeben, 3 střelnice a rozsáhlá sportoviště včetně sálů s tatami. Učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, která je využívána při realizaci výuky. Celodenní stravování je zajištěno v jídelně a ubytování na internátě přímo v areálu školy.

Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní a zkušení učitelé, kteří se průběžně dále vzdělávají. Nové poznatky, vědomosti a dovedností získávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, např. formou seminářů NIDV, účasti na konferencích a odborných stáží či spolupráce se zahraničními partnery.

Vzdělávací aktivity VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou realizovány v těchto oblastech:

-          vyšší odborná škola,

-          střední odborná škola,

-          jazykové vzdělávání,

-          další odborné vzdělávání.

Vyšší odborná škola. V roce 2008 SPŠ MV v Holešově získala akreditaci vzdělávacího programu vyšší odborné školy „Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)“. Absolvováním tohoto vzdělávacího programu studenti získají potřebnou kvalifikační způsobilost. Vzdělávání ve vyšší policejní škole umožňuje získat požadovanou kvalifikaci:•pro zařazení příslušníků Policie ČR do 6. a 7. tarifní třídy podle zákona č. 361/2003 Sb., v platném znění,•pro zařazení občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra a Policie ČR do 9. a 10. platové třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. V roce 2014 škola získala prodloužení akreditace vzdělávacího programu na další období.

info08 info09 info10
info11 info12 info13

Střední odborná škola se realizuje ve vzdělávacím programu „Bezpečnostně právní činnost (68-42-M)“. Jedná se o čtyřleté studium pro absolventy základních škol, které je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi mají možnost uplatnění ve všech složkách Policie ČR, mají možnost studia na vysokých školách nebo práce v jednotlivých institucích veřejné správy, v bezpečnostních agenturách, v útvarech městských policií atd.

Střední odborná škola v Holešově má dlouholetou tradici. V různých podobách zde funguje již od roku 1969. Díky své vysoké úrovni a profesionalitě se škola stala odborným garantem spolupráce v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou na školách s oprávněním k výuce oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“.

Jazykové vzdělávání je poskytováno formou intenzivních jazykových kurzů zaměřených na rozvoj všech jazykových kompetencí, především na znalost odborné terminologie, která vychází z praktického výkonu policejní služby. Důraz je kladen především na komunikační dovednosti procvičované v modelových situacích. Vysoký standard výuky zabezpečují také rodilí mluvčí. Škola nabízí výuku anglického, ruského a německého jazyka.

V rámci dalšího odborného vzdělávání má škola v nabídce kurzy další odborné přípravy a kvalifikační přípravy pro získání příslušného stupně vzdělání. Tato oblast zahrnuje např. kurzy cizinecké agendy, ochranu utajovaných informací, oblast pedagogiky, kurzy informatiky a výpočetní techniky a jiné dle potřeb Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR.

info19 info14 info15
info16 info17 info18

Škole se daří prostřednictvím projektů čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Mezi nejvýznamnější investice patřily projekty z Operačního programu Životní prostředí vedoucí k revitalizaci budov. V oblasti vzdělávání se jedná o projekty z Fondu pro vnější hranice, projekty vzdělávání národnostních menšin nebo mezinárodní projekty směřující k posílení odborných kompetencí pedagogů.

Součástí aktivit školy je taktéž mezinárodní spolupráce s našimi zahraničními partnery především ze Slovenska, Polska a Německa. Prostřednictvím odborných seminářů, spolupráce v rámci projektů a odborných stáží dochází k výměně nejen pedagogických zkušeností, ale také poznatků z policejní práce. Zaměstnanci školy se pravidelně zapojují do vzdělávacích aktivit CEPOLu.

K vysokému standardu vzdělávacích aktivit přispívá výraznou měrou také logistické zabezpečení školy.

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner