Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2017 eTwinning Bělehrad

eTwinning Bělehrad

Mezinárodní kontaktní seminář eTwinning
v Bělehradě, v Srbsku

Ve dnech 26. – 28. dubna 2017 se v srbském Bělehradě uskutečnil Mezinárodní kontaktní seminář pro učitele spolupracující v rámci platformy eTwinning, jehož se za naši školu účastnil vyučující anglického jazyka Mgr. Jan Hrazdira na základě výběru Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR.

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Žáci, studenti a učitelé různých typů škol se tak mohou účastnit mezinárodních projektů a prostřednictvím komunikačních technologií mohou navázat kontakt se svými vrstevníky z různých zemí Evropy. A to byl právě hlavní cíl třídenního setkání v Bělehradu. Účastníci semináře měli za cíl prostřednictvím workshopů založit projektovou skupinu a následně navrhnout konkrétní projekt, který by studenti zúčastněných škol měli v následujícím školním roce řešit.

Projektová skupina, které se účastní naše škola, je dále tvořena školou OŠ Ljuba Nešić v Srbsku, kterou reprezentuje Marina Stanojlović Mirčić, dále je naším partnerem francouzská College Joseph Suacot, kterou zastupuje Patricia Etheve-Charnay a nakonec Súkromné gymnázium Prešov na Slovensku zastupované Monikou Knapikovou. Náš projekt „Should business companies be required to have women on their board of directors?” se týká genderové nerovnosti mužů a žen při obsazování řídících pozic zejména v soukromém sektoru a měl by být zpracován na základě dotazníků, které si studenti vypracují a výsledky by pak měly být zpracovány ve formě prezentace a následně porovnány s výsledky v ostatních partnerských zemích. Komunikačním jazykem by měla být angličtina. Tento projekt by měl přispět ke zlepšení komunikačních dovedností studentů v cizím jazyce a k podpoření zájmu o toto společenské téma. V neposlední řadě by pak naše účast v tomto mezinárodním projektu měla napomoci ke zviditelnění a propagaci naší školy, a to i na mezinárodní úrovni.

Kromě práce ve workshopech a přípravě projektů se účastníci měli možnost seznámit i se samotným hlavním městem Srbska a se srbskou kulturou a pohostinností. Myslím si, že se tato akce vydařila a pomohla šířit povědomí o naší škole i za hranicemi České republiky.

 

Mgr. Jan Hrazdira

Aktualizováno (Pátek, 26 Květen 2017 08:02)

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner