Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2017 Alternativní víkend

Alternativní víkend

Alternativní víkend

V rámci projektu Kyberex a ve spolupráci školy,internátu a města Holešova  se ve dnech  24.4.-26.4.  2017 studenti SUPPORT a PEER týmů  zúčastnili  společně s lektorkami Miriam Švecovou, Hanou Bendovou, Soňou Bílkovou a  Martinou Horákovou TEAM TERAPY víkendu. Tento alternativní víkend jsme absolvovali v krásném prostředí Hostýnských vrchů v hotelu Rusava. Výrazu alternativní  se v psychologii používá pro psychosociální a  teambuildingové aktivity, které mají zefektivnit fungování týmu. Aktivity se odvíjí  od sebepoznání a  „zážitku“.

V programu semináře byla zahrnuta transakční analýza a její využití v modelových situacích a krizové komunikaci, nácvik relaxačních technik a meditace, teorie psychosomatiky v krizové komunikaci a teambuildingové aktivity. Součástí byla také hodina ve wellness centru, kterou jsme všichni po náročném výcviku náramně ocenili.

Naučili jsme se spoustu nových věcí, které budeme moci využít při svém budoucím zaměstnání, například práci s jednotlivci či skupinami a různé projektivní techniky. Všichni jsme si víkend užili a v neděli odpoledne jsme odjížděli s pocitem dobře vykonané práce. Velké poděkování patří všem lektorkám a také paní Ireně Kotoučové, která se podílela na organizaci víkendu. Děkujeme také panu zástupci plk. Ing. Bc. Andreji Rohálovi, Ph.D., který s námi strávil příjemné sobotní odpoledne.

Nikita Hýžová, 3. A

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner