Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2017 Matematický klokan 2017

Matematický klokan 2017

Matematický klokan 2017

Dne 17. 3. 2017 proběhl na předmětovém oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů Matematický klokan. Zadání úloh této celostátní soutěže připravila Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Řešení zadaných příkladů rozvíjí u žáků logické myšlení, prostorovou představivost a matematické dovednosti. Získané kompetence žáci využijí v budoucím profesním životě, například u psychologických testů při přijímacím řízení k Policii ČR.

Soutěž na naší škole zahájil plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. Po seznámení s pravidly žáci samostatně řešili zajímavé úlohy z matematiky. Otázky byly hodnoceny dle náročnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body.

Nejlepšími řešiteli na naší škole jsou:

v kategorie Junior

  1. 1. Venglářová Kristýna (1. C)
  2. 2. Hořčičková Lenka (2. C)
  3. 3. Lochner Michal (1. B) a Uhříček Vojtěch (1. A)

v kategorii Student

  1. 1. Novotná Lenka (3. C)
  2. 2. Daněk Radim (3. B)
  3. 3. Krejčí Vít (3. A)

Blahopřejeme a věříme v úspěšné umístění našich žáků na krajské úrovni.

 

Mgr. Jana Hendrychová


 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner