Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 6. prosince 2016 proběhlo, jako každoročně, školní kolo v Olympiádě z českého jazyka II. kategorie pro žáky střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Akce se konala v době od 13:30 do 15:00 v učebně českého jazyka č. 109. Celkem se na ni přihlásilo 24 zájemců o češtinu.

Olympiáda byla rozdělena na dvě části. První z nich obsahovala náročné úlohy ze slovotvorby, tvarosloví i skladby a druhá část potom slohový úkol, u něhož se hodnotilo dodržení tématu, plynulost a návaznost textu, vhodný výběr lexikálních prostředků i větná stavba. Přihlíželo se také k tvaroslovné a pravopisné správnosti. Soutěžící mohli z celé práce dostat až 35 bodů.

Dvě nejlépe hodnocené práce postupují do okresního kola, které proběhne na kroměřížském gymnáziu, a to práce Alice Tiefenbachové ze 4.B a Lenky Maršálkové ze 4.C.

Školní kolo olympiády zabezpečovaly vyučující českého jazyka a literatury Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová.

PhDr. Jana Holubcová

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner