Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 6. prosince 2016 proběhlo, jako každoročně, školní kolo v Olympiádě z českého jazyka II. kategorie pro žáky střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Akce se konala v době od 13:30 do 15:00 v učebně českého jazyka č. 109. Celkem se na ni přihlásilo 24 zájemců o češtinu.

Olympiáda byla rozdělena na dvě části. První z nich obsahovala náročné úlohy ze slovotvorby, tvarosloví i skladby a druhá část potom slohový úkol, u něhož se hodnotilo dodržení tématu, plynulost a návaznost textu, vhodný výběr lexikálních prostředků i větná stavba. Přihlíželo se také k tvaroslovné a pravopisné správnosti. Soutěžící mohli z celé práce dostat až 35 bodů.

Dvě nejlépe hodnocené práce postupují do okresního kola, které proběhne na kroměřížském gymnáziu, a to práce Alice Tiefenbachové ze 4.B a Lenky Maršálkové ze 4.C.

Školní kolo olympiády zabezpečovaly vyučující českého jazyka a literatury Mgr. Petra Chudárková a PhDr. Jana Holubcová.

PhDr. Jana Holubcová

 

Aktuality

Exkurze Velehrad 26 Červen 2017, 04.54
Exkurze Velehrad
Závěr semináře „Mravní a křesťanská
Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Banner