Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Projektový den

Projektový den

Projektový den VPŠ a SPŠ MV v Holešově

V úterý 20. prosince 2016 proběhl projektový den u všech tříd střední odborné školy. Pro žáky prvního ročníku si vyškolení lektoři v peer programu připravili dopoledne plné zajímavých aktivit i užitečných informací z oblasti prevence návykových látek. Naši žáci se podíleli také na programu pro své spolužáky z druhého ročníku, který byl rozdělen na tři skupiny. První skupina absolvovala návštěvu v Síni tradic, kde dvě žákyně ze 3.C podaly erudovaný výklad o historii areálu školy a historii střední odborné školy. Druhé stanoviště zabezpečovali členové support týmu projektu „Kyber-ex“. Jejich tématem bylo zvládání akutních zátěžových situací včetně pohybových aktivit. Poslední částí programu pro druhý ročník byl workshop na téma návykových látek, který vedl policista z MŘ PČR Ostrava. Během dopoledne se všechny tři třídy postupně na stanovištích vystřídaly. Program ve třetím ročníku zabezpečili policisté ze speciální pořádkové jednotky, kteří žákům předvedli výstroj a výzbroj pořádkové jednotky a představili činnost svého útvaru. Jejich vystoupení doplnila prezentace policejního vyjednavače, který se zaměřil na krizovou komunikaci v rámci své profese. Žáci čtvrtého ročníku absolvovali besedu s policejním psychologem a pracovníky personálního oddělení KŘ Brno a Ostrava. Získané informace by žákům měly pomoci při volbě své budoucí profese a možného vstupu do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

 

Aktuality

Ukázka - služební psi pro SOŠ 23 Květen 2017, 05.00
Ukázka - služební psi pro SOŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál FTK UP RZ
Ukázka - služební psi pro MŠ 23 Květen 2017, 04.58
Ukázka - služební psi pro MŠ
Ukázka výcviku služebních psů – areál Oneness
Návštěva BPOL 23 Květen 2017, 04.57
Návštěva BPOL
Pracovní návštěva BPOL – ředitelství
Matematická soutěž 18 Květen 2017, 04.52
Matematická soutěž
Celostátní matematická soutěž
Banner