Foto a články z akcí

Banner
Banner
Hlavní stránka 2016 Projektový den

Projektový den

Projektový den VPŠ a SPŠ MV v Holešově

V úterý 20. prosince 2016 proběhl projektový den u všech tříd střední odborné školy. Pro žáky prvního ročníku si vyškolení lektoři v peer programu připravili dopoledne plné zajímavých aktivit i užitečných informací z oblasti prevence návykových látek. Naši žáci se podíleli také na programu pro své spolužáky z druhého ročníku, který byl rozdělen na tři skupiny. První skupina absolvovala návštěvu v Síni tradic, kde dvě žákyně ze 3.C podaly erudovaný výklad o historii areálu školy a historii střední odborné školy. Druhé stanoviště zabezpečovali členové support týmu projektu „Kyber-ex“. Jejich tématem bylo zvládání akutních zátěžových situací včetně pohybových aktivit. Poslední částí programu pro druhý ročník byl workshop na téma návykových látek, který vedl policista z MŘ PČR Ostrava. Během dopoledne se všechny tři třídy postupně na stanovištích vystřídaly. Program ve třetím ročníku zabezpečili policisté ze speciální pořádkové jednotky, kteří žákům předvedli výstroj a výzbroj pořádkové jednotky a představili činnost svého útvaru. Jejich vystoupení doplnila prezentace policejního vyjednavače, který se zaměřil na krizovou komunikaci v rámci své profese. Žáci čtvrtého ročníku absolvovali besedu s policejním psychologem a pracovníky personálního oddělení KŘ Brno a Ostrava. Získané informace by žákům měly pomoci při volbě své budoucí profese a možného vstupu do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

 

Aktuality

Projekt mobility 21 Červen 2017, 04.34
Projekt mobility
Projekt mobility Ve dnech od 5. června do 9. června
Střelecká soutěž 15 Červen 2017, 04.36
Střelecká soutěž
Střelecká soutěž žáků 3. ročníku Dne 13.
Přehlídka odborných prací 14 Červen 2017, 06.31
Přehlídka odborných prací
Přehlídka odborných prací Ve středu 7. 6. 2017 se
Na kolo jen s přilbou - 2017 14 Červen 2017, 06.30
Na kolo jen s přilbou - 2017
Na kolo jen s přilbou Ve středu 7. června 2017
Banner