Menu

Kurz jsme zahájili obědem, následovalo zabydlení v chatkách. Většina starších spolužáků nás děsila, jak bude v chatkách chladno, jak nám bude pršet na obličej, jak budeme chatky obývat s pavouky či jinou havětí. Z mého pohledu však byly chatky velmi útulné. Následoval úvodní nástup, na němž jsme byli rozděleni do šesti týmů. Každý z týmů zahájil kurz jinou aktivitou, mezi něž patřily: cyklistika, přežití v přírodě, boj s míči, střelba, softball a „loďky“.

Každý den začínal rozcvičkou, při které si šly vždy dva týmy do přehrady vyzkoušet svou otužilost. Následovala ranní hygiena, snídaně, nástup a seznámení týmů s aktivitami, jež je ten den čekají. V rámci tříhodinového dopoledního i odpoledního programu jsme se věnovali nejen jednotlivým sportovním činnostem, ale byli jsme zasvěceni i do tajů zdravovědy. Po skončení zaměstnání jsme se my, studenti, i naši lektoři vydali na vydatný oběd či večeři. Večer při nástupu učitelé zhodnotili naše výkony, pochválili nás, předali odměny a některé studenty i pokárali. Následoval večerní program, který si připravily vždy dva týmy. Obsah těchto programů je přísně tajný J. V úterý proběhl celodenní výšlap po Betonové hranici s exkurzí do dělostřelecké tvrze Bouda.

Našimi největšími úspěchy bylo: jako první kurz na Pastvinách jsme přežili krupobití, na loďce se nám vyklopili jen dva žáci, všichni jsme bez újmy přežili výšlap po Betonové hranici a nikdo se nám neztratil při orientačním běhu. Všichni jsme vrátili v pořádku domů a po víkendu jsme opět plní sil zasedli do školních lavic.

Petra Dolinková, 1.B