Menu

Hned po příjezdu do Olomouce nás přivítal policista Tomáš Hrubý, bývalý žák naší školy, který nás po zbytek dne provázel po různých policejních odděleních. Na konci programu jsme se s ním rozloučili, poděkovali mu a vydali jsme se ubytovat do chatek v Radíkově.

Druhý den byl už více aktivní. Zahájili jsme ho raftingem. Když ke konci sjezdu instruktoři viděli, že jsme moc suší, vymysleli nám zábavné aktivity, u kterých jsme se všichni namočili nebo spadli do vody. Po raftech jsme se všichni usušili a vydali jsme se do lanového centra, kde nás přivítali příjemní instruktoři. Prošli jsme si spoustu lanových překážek ve výšce 8 metrů. Většina z nás zakončila výcvik velkou houpačkou ve výšce 16 metrů. Tento den jsme zakončili filmem „Hledá se Dory“.

Třetí a poslední den jsme ráno opustili ubytování a vydali jsme se na Laser game. Rozdělili jsme se na tři týmy a každý jsme hráli dvakrát 15 minut. I když jsme si mysleli, že patnácti minutová hra je krátká, na konci jsme uznali, že jsme se mýlili. Celí vyčerpaní jsme se poté vydali na železniční stanici, odkud jsme dojeli do Holešova.

Tereza Kolečková
Denisa Kořenková
Hana Klimentová