Menu

Tato společnost nabízí školám díky besedám hrané filmy a další audiovizuální pomůcky vhodné k výuce dějepisu.

Letošní téma bylo zaměřeno na emigraci, poválečný odsun Němců, provokace Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí, na budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa a přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic.

Vzdělávací akce přispěla k rozvoji klíčových kompetencí v dějepisu, zejména k získávání informací z různých zdrojů, jejich kritickému hodnocení a využívání, vyhledávání pramenů, formulování vlastního názoru a schopnosti diskutovat s partnery. Během akce byla aplikována průřezová témata Občan v demokratické společnosti; Informační a komunikační technologie.

Závěr Příběhů bezpráví se uskutečnil dne 28. 11. 2016 ve výuce dějepisu ve třídě 2. B po zhlédnutí dokumentu TAJNÉ AKCE STB: AKCE KLÁŠTERY (o průběhu první etapy Akce K, při které bylo obsazeno 75 klášterů – likvidace katolické církve pokračovala další etapou, při níž byly ničeny řeholní domy a internováno bylo více než 2 300 řeholníků) a hraného filmu SWINGTIME (o provokační akci StB, která v 50. letech záměrně mystifikovala ty, kteří chtěli ilegálně odejít do zahraničí; od nic netušících lidí získávala důležité informace, které byly následně použity proti těm, kteří v Československu zůstali).

Předmětem vzpomínek hosta byl všetulský rodák, kněz P. Josef Metoděj Šenkyřík, který byl v roce 1950 komunistickým režimem uvězněn na 7 let, prošel několika těžkými vězeními, byl nasazen na těžkou práci … po propuštění nesměl 14 let vykonávat kněžskou službu a pracoval jako dělník.  Žáci diskutovali o době 50. let, vypracovali samostatnou práci, odpověděli na 17 otázek k danému tématu, z nichž předkládáme některé odpovědi.

„Mně by nejvíce v době 50. let vadilo porušování lidských práv, odposlechy, pronásledování občanů     i nemožnost útěku z východního bloku.“

„Byla to drsná doba, nechtěl bych v tom žít. Vadila by mi cenzura, obecně celkový strach …“

„…vadila by mi ta nespravedlnost a nařizování státem co můžu a nemůžu vyznávat, poslouchat, kam jezdit … měla bych strach o svou rodinu…“

 

Vzdělávací akci zajišťovaly: PhDr. J. Holubcová a Mgr. J. Saibertová