Menu

V první části programu jsme si rozšířili poznatky o světle, jeho odrazu a lomu. Měli jsme možnost sami si sestavit některé typy dalekohledů. Pomocí spektroskopu jsme pozorovali rozklad bílého světla, dověděli jsme se, že spektrální analýzou se dá zjišťovat přítomnost drog nebo metanolu v látkách. V další části jsme pomocí fotoaparátu v mobilu zjistili přítomnost infračerveného záření, které vysílá dálkový ovladač nebo kamera. Infračervené záření je lidským okem neviditelné a využívá se například u policie u kamer s nočním viděním.  Poté jsme dostali 3D brýle a dívali jsme se na různé obrázky. Dokonce jsme si vytvořili vlastní 3D fotografii, kterou lze vidět pomocí brýlí prostorově. Na závěr jsme sledovali optické klamy, ukázalo se, že i vlastní mozek nás může zmást.

Druhá část programu zahrnovala fakta a zajímavosti o Slunci, které jsme doposud neznali. Už víme, že před zvýšenou sluneční aktivitou nás ochrání magnetické pole Země. Závažnými globálními problémy jsou odpady, znečištěné půdy a vody. Zjistili jsme, že všechny spolu souvisí a řešení těchto problému je velmi složité, ale ne nemožné.

Přednáška a experimenty se nám líbily a doufáme, že nás pracovníci Hvězdárny ve Valašském Meziříčí někdy navštíví.

 

Petr Zajíček a Tereza Kolečková, II. B