Menu

Probírali jsme sice fakta zábavnou formou, ale zahráli jsme si i nějaké hry související s tématem, aby nebyl tento den jen dalším stráveným dnem v lavicích.

Čtyři hodiny spolupráce se žáky, kde jsme je obeznámili s výskytem drog v ČR a jejich s jejich škodlivostí, jsme završili shodou, že jsme se dobře bavili, dozvěděli jsme se hodně informací a považujeme tento den za přínosný pro obě strany.

Považujeme tudíž tento peer program za povedený a těšíme se na další spolupráci a nové zážitky.  – Nikita Hýžová, Charlota da Silva, František Kapusniak, Monika Čiháková.

 

František Kapusniak, Monika Čiháková 3.C