Menu

extremismus a xenofobie. Celou výpravu tvořily dvě dvojice ve složení Adama Mušky, Víti Krejčího, Soni Hrtánkové a Diany Zosimové. Prvním bodem bylo seznámení a sblížení se s žáky, abychom tak docílili určité důvěry, což se nám postupně podařilo. Atmosféra u obou skupin byla vynikající, všichni se postupně zapojovali do vedené diskuse. Vedli jsme zábavný a dlouhý dialog, díky němuž jsme se dozvěděli i my, lektoři, plno nových poznatků. Žáci s námi spolupracovali velmi ochotně a jejich nadšení se odrazilo i na vyplněných dotaznících, a proto pokládáme tento peer program za velmi úspěšný.

 

Lektoři peer programu