Menu

Ples zahájil ředitel školy plk. Ing. Jan Dvořák, následovala slavnostní polonéza, kterou se žáky nacvičila Bc. Lada Kvasnicová. Pak již přišlo na řadu šerpování  žáků čtvrtých ročníků. K této příležitosti si každá třída připravila krátké taneční vystoupení, v rámci kterého se vystřídalo mnoho tanečních žánrů a stylů.  Pak již nestálo nic v cestě, aby maturanti převzali z rukou ředitele školy slavnostní šerpy.

K letošnímu plesu patřilo i netradiční vystoupení s názvem „Tanec draka“, k jehož uskutečnění velkou měrou přispěla Mgr. Irena Kotoučová. Taneční vystoupení mělo připomenout úspěchy našich žáků na Mistrovství světa klubových posádek dračích lodí v Račicích v září 2015.

V prostorách Balkonového sálu, kde se nacházela malá tombola, bylo k zhlédnutí video obsahující ukázky z činnosti žáků a tabla tříd čtvrtého ročníku.

Velký dík patří všem, kteří přispěli k dobré organizaci letošního plesu.

 

Mgr. Jana Jiroušková, vychovatelka Oddělení vychovatelů