Menu

Soutěžní úlohy, které vytváří Menza České republiky, mají rozvíjet schopnost samostatného logického uvažování, analytického myšlení, přesného a pohotového rozhodování. Tyto dovednosti žáci uplatní v budoucím profesním životě, například u Policie České republiky.

V kategorii C, která je určena žákům všech druhů středních škol, soutěžilo patnáct vybraných žáků 1. – 4. ročníku SOŠ. Účastníci řešili během 35 minut on-line test, mohli používat psací potřeby, kalkulačku, poznámkový papír.

Nejlepších výsledků dosáhli:

1. - 2. místo Jan Adrle, 3. B a Libor Kunovjánek, 4. B
3. místo Anna Cvanová, 3. B

Jan Andrle a Libor Kunovjánek postupují do krajského kola, které proběhne na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Mgr. Jana Hendrychová