Menu

Tomáš Palla s prací Baťovský motivační systém a jeho aktuálnost v současnosti ( ved. práce Mgr. Z. Hájková – PaedDr. A. Strachota) v soutěžním oboru č. 14 získal 3. místo

Michal Saidl s prací Spisovatelé zlatého věku ruské literatury ( ved. práce Mgr. J. Saibertová) v soutěžním oboru č. 12 získal 3. místo

Účastníkům soutěže blahopřejeme  za krásné umístění v silné konkurenci soutěžících a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Věříme, že i v dalším soutěžním ročníku budou neméně úspěšní.

Poděkování patří nejen úspěšným soutěžícím, ale i vedoucím jednotlivých prací, kteří vedli úspěšné soutěžící žáky.