Menu

Služební cesty se zúčastnil zástupce vedoucího oddělení zabezpečení výuky pplk. Mgr. Lumír Hendrych, Ph.D. a pplk. Mgr. Eva Vichlendová, rada pro zahraniční styky, prevenci a propagaci.

Obsahem zahraniční cesty byla účast na mezinárodní konferenci s názvem „Public order in Europe, between tradition and contemporary times“. Pozvání kromě hostů z veřejné správy a univerzity z Cluj-Napocy, přijali také zástupci policejních škol ze zahraničí - SOŠ PZ Pezinok (Slovensko), SOŠ PZ Košice (Slovensko), Policejní školy v Katowicích (Polsko), Policejní školy z Miškolce (Maďarsko) a Policejní akademie Dolního Saska (Německo).

Konference se zúčastnil i zástupce policejního útvaru Monta z Itálie. Dále se účastnili kolegové z policejních škol Oradea a Campine a představitelé výkonných útvarů rumunské policie. Konferenci zahájil ředitel Policejní školy plk. Tanco.  Zástupci VPŠ a SPŠ MV v Holešově připravili a prezentovali příspěvek s názvem „Koncepce rozvoje Policie ČR na léta 2016 – 2020“, a to v kontextu aktuální bezpečnostní situace. Prezentace byla přijata pozitivně, účastníci se po monologické části i později neformálně aktivně dotazovali. Komunikačním jazykem konference byl anglický jazyk.

Součástí programu byla také výstava historických bankovek a předmětů vztahujících se k policii.