Menu

 Po příjezdu jsme se ubytovali a následovalo oficiální zahájení stáže u 21. AS. Byli jsme přiřazeni do jednotlivých tříd, se kterými jsme absolvovali prvotní poznání areálu školy a týdenní výukový program. Účastnili jsme se výuky, kde jsme se seznámili se systémem policejního vzdělávání ve formě přednášek a exkurzí. Navštívili jsme policejní stanici v Sulzbach – Rosenberg, kde nám vedoucí směny objasnil bezpečností postup přijetí oznámení. Dále jsme navštívili Společné česko- německé centrum ve Schwandorfu a Policejní prezidium v Regensburgu, kde jsme si na centrále názorně předvedli nouzové volání a následné řešení situace. Po výuce následoval bohatý sportovní program s německými studenty.

Celý pobyt byl pro nás velmi přínosný a poučný. Procvičili jsme si německý jazyk, něco jsme se naučili a uvědomili si rozdíly.

Žákyně SOŠ Nováková, Tiefenbachová

foto01