Menu

Akce se zúčastnilo 86 žáků, kteří si vyzkoušeli vedení světla pomocí optického kabelu, hlouběji pochopili podstatu světelného záření, lomu a odrazu paprsků a dostali odpověď na otázku, zda díky světelnému záření umíme vytvořit elektrický proud nebo například rozehrát harfu. Navštívili unikátní model oční bulvy, kde se seznámili se strukturou lidského oka z hlediska optiky. Sami pak na vlastní oči poznali, jaké to je nahlížet na svět z pohledu mouchy nebo vážky, pro lidské oko v neviditelném spektru elektromagnetického záření. Po prozkoumání barevných modelů a zákonitostí rozkladu světla byl program ukončen návštěvou planetária, kde žáci zhlédli film o sluneční soustavě.

Žáci si vyzkoušeli řadu možností a postupů pro práci, které využijí dále ve výuce fyziky a informatiky v tématech optika a počítačová grafika.

Ing. Bc. Lenka Klechová, PO VVP
Ing. Stanislav Žalčík, PO VVP