Menu

Studenti tak mají jedinečnou šanci prokázat své znalosti, vyzkoušet si týmovou spolupráci a zasoutěžit si se svými vrstevníky mimo jiné o poznávací cestu do Bruselu. Soutěž je rozdělena do několika fází – počínaje prvním kolem na konci března, krajským kolem v dubnu a v  květnu a celostátním kolem v polovině června konče.

Soutěžní tým naší školy vytvořili žáci 2. ročníku, a to Nikita Hýžová, Vojtěch Platek, Charlota Da Silva, Stanislav Tesařík  a Andriy Nemesh.

V prvním kole soutěže prověřili studenti své  vědomostí o bezpečnostních otázkách, Evropské unii a Severoatlantické alianci. Test vyplňovali  prostřednictvím internetu v omezeném čase (90 minut). Uspěli  podle počtu dosažených bodů a postoupili do krajského kola.

Krajské kolo soutěže je organizováno na úrovni krajů. Skládá se z části písemné a ústní. Písemné kolo je zaměřeno na vypracování specifické bezpečnostní analýzy. Studenti mají za úkol stát se experty na zahraniční a bezpečnostní politiku a připravit analýzu pro vládu konkrétní země, pro Evropskou unii či NATO. Naši studenti tak učinili a uspěli jako jediný tým ze Zlínského kraje. Teď je čeká  pozvánka do ústní části krajského kola s přípravou  posudku jedné konkurenční analýzy k oponentuře, a to  26. května v Olomouci.

Za Předmětové oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů gratulujeme a přejeme úspěch i v tomto kole.

Mgr.Zuzana Hájková