Menu
Prohlídku paláce zahájil olomoucký arcibiskup, metropolita moravský, Mons. Jan Graubner, který v úvodní části seznámil přítomné s historií a současnou funkcí arcibiskupského paláce. Dále ve svém vystoupení akcentoval otázky etiky a plnohodnotného života člověka zaměřeného na rodinu a odpovědnost k životu každého jedince. Zdůraznil mravnost a upozornil na její  přirozenou potřebu v rámci společenského života.
Mons. J. Graubner  svým vystoupením nenásilnou formou doplnil a rozšířil probírané učivo, zejména v předmětu občanská nauka. V další části následovala prohlídka historických prostor paláce pod vedením vysoce fundovaného průvodce a následná návštěva a prohlídka olomoucké katedrály sv. Václava.

A. Strachota