Menu

Cílem tohoto soustředění je navázání sociálních kontaktů v novém kolektivu, seznámit se s novým prostředím a nastavit základ zdravého fungování kolektivu. K tomuto slouží aktivity, které pro žáky připravují erudovaní učitelé a vychovatelé.
ned 1. září se žáci rozpohybovali při aktivitě „Cesta po světadílech“. Cílem hry byla podpora sportovního ducha ve smyslu fair-play, nácvik kooperace a team buildingu. Zejména světadíly Asie a Afrika byly velmi adrenalinové (viz. foto). Za dosažené výkony byli žáci na konci dne sladce odměněni. Druhý den patřil jednotlivým třídám, které se účastnily workshopů pod vedením Mgr. Švecové, Mgr. Jirouškové, Mgr. Kotoučové , Mgr. Vichlendové a Mgr. Bendové. Obsahem zajímavého dopoledne byly sociálně psychologické hry, pohybové taneční aktivity pro stanovení pravidel školního kolektivu a v neposlední řadě si žáci utvářeli svá vlastní pravidla fungování správného třídního kolektivu. Za přínosné považuji i účast třídních učitelů na těchto aktivitách. Měli možnost poznat „svou třídu“ i z jiného úhlu. Celé pondělí bylo věnováno peer programu z oblasti rasismu a extremismu. Program lektorovali naši žáci 3. ročníku, kteří jsou v těchto aktivitách vyškoleni. Od úterý našim „prvákům“ nastává již klasický školní den. Přejeme jim, aby se tento den i ty další ve škole vydařil ke spokojenosti nejen žáků, ale také pedagogů.

Na závěr bych ráda poděkovala všem pedagogům, kteří se na adaptačním workshopu podíleli, díky nim uplynuly tyto 3 dny ve vzájemné shodě a velké pohodě.

 

pplk. Mgr. Eva Vichlendová
metodik prevence